Samenwerking en Projecten

Als vroedvrouwenpraktijk is samenwerking mogelijk met andere collega’s en voorzieningen in de gezondheidszorg.
We engageren ons voor verschillende projecten die passen binnen ons beroepsveld