Samenwerking en Projecten

Als vroedvrouwenpraktijk is samenwerking mogelijk met andere collega’s en voorzieningen in de gezondheidszorg.

 

We engageren ons voor verschillende projecten die passen binnen ons beroepsveld
  • De Kiem‘ – Zwangerschapstraject in samenwerking met WGC De Vlier (informatiebrochure)
  • ROTZ‘ te Zele – informatieavonden voor toekomstige ouders www.ROTZ.be
  • Huilbabyproject AZ Nikolaas – opname voor huilbaby’s en ambulante opvolging achteraf (informatiebrochure)