Tarieven

Onze tarieven

We zijn geconventioneerd, dit betekent dat we ons aan de tarieven houden die vastgelegd zijn door het RIZIV. Daarenboven maken we gebruik van de derdebetalersregel dit houdt in dat we de tegemoetkoming van uw ziekenfonds rechtstreeks met hen regelen.

Daarnaast vragen we voor onderstaande diensten een supplement.

– Onkostenvergoeding éénmalig 35 euro. (de opmaak van je dossier, verplaatsingskosten, wachtdiensten, telefonisch spreekuur enz.)

– Zorg rond arbeid en bevalling (meer info bij ‘brieven aan hospitalisatieverzekeringen‘)

We willen ons engageren om mensen met een verhoogde tegemoetkoming geen supplement aan te rekenen.

Rekeningnummer VITA NOVA

BE20 7370  3265  1556